Feed icon
Article

Grow Happy Moments Tips

  1. Don't forget to have fun! Magsama ng happy at playful moments sa homework ni chikiting.
  2. Gawing HAPPY ang meal time! Makipag-kwentuhan, magtanong, at makinig kay chikiting!
  3. IMAGINATION is key! Suportahan si chikiting sa pag-gamit ng kanyang imahinasyon!
  4. Hayaan siyang magkamali. Imbis na magalit, mag-usap anng mahinahon, at gawin itong learning opportunity at bonding time!
1 min
to read Oct 26, 2021